FUTBOL SOLIDARI. QUÈ ÉS 

ACTIVITATS

ALTRES PROJECTES

ORGANITZADORS I COL·LABORADORS

PONSÈTIES SOLIDÀRIES

Com cada any en el Futbol Solidari, també es pot col·laborar comprant una de les nostres ponsèties.
Per aconseguir la teva has de fer una reserva.