Enguany el projecte està encaminat a l’equipament de la sala d’estudi amb taules, cadires, projector, portàtil, impressora, pissarra blanca, armaris,… 

El projecte d’enguany i dels propers anys està destinat al col·legi de l’Escola Pia de Thiaroye de Pikine, al Senegal.

El barri de Thiaroye forma part de la població de Pikine, una ciutat satèl·lit amb més d’un milió i mig d’habitants i que està situada a l’extraradi de Dakar.

Molts d’aquests habitants provenen de l’important flux migratori, produït en les darreres dècades, de persones des del camp cap a la ciutat en busca d’una oportunitat de feina. Això ha provocat un creixement exponencial i anàrquic de Pikine, on hi ha una manca important de tota mena de serveis i infraestructures, com per exemple centres educatius.

A Thiaroye hi viuen unes 350.000 persones i la majoria de les famílies es troben en situació de pobresa i exclusió social. Aquesta situació de margi­nalitat afecta especialment als infants i joves, dels quals més de la meitat no poden anar a escola per manca de places escolars o de recursos familiars.

En aquest context, l’any 2006 els escolapis van posar en funcionament l’Escola Pia de Thiaroye, un centre d’una línia d’educació primària.

La iniciativa va ser tot un èxit, i en pocs anys el nombre de famílies del barri que hi volien escolaritzar els seus fills era molt superior a l’oferta de places de l’escola.

Els propis alumnes i les famílies demanaven que l’Escola Pia de Thiaroye també oferís els cicles de secundària i batxillerat. I és així com, el curs 2008-2009, un grup de 9 alumnes van iniciar els estudis de secundària.

En els següents cursos el nombre d’alumnes va anar creixent i va sorgir la necessitat de desdoblar alguns cursos. La manca d’espais es va fer del tot evident i, malgrat l’ampliació de l’escola amb la construcció de dues noves aules, l’única opció per seguir donant una bona atenció als infants i joves de Thiaroye era la de construir un nou edifici: el col·legi de secundària i batxillerat.

Un col·legi que comença a ser una realitat

El projecte de construcció del col·legi de l’Escola Pia de Thiaroye comprèn la construcció d’un edifici de planta baixa més dos pisos, amb un total de 33 aules (amb sala d’informàtica, laboratori de ciències, biblioteca, etc.), més un mòdul de despatxos i un de lavabos.

La construcció i equipament del primer mòdul de 6 aules i dos despatxos es va realitzar durant el curs 2014-2015, entre els mesos de desembre i agost.

Durant el curs 2015-2016 el col·legi ha tingut 225 alumnes escolaritzats en el cicle de secundària, 50 més que el curs anterior, amb un dels cursos desdoblats.

A més, la construcció d’aquest primer mòdul ha permès alliberar les aules que ocupaven els alumnes de secundària a l’edifici de primària construït fa 10 anys. Això ha possibilitat el desdoblament de tots els cursos de primària, de manera que aquest curs 2015-2016 ja hi ha més de 600 alumnes en aquest cicle.

L’estiu passat s’han construït 3 noves aules a la segona planta de l’edifici i també un mòdul de lavabos. Aquesta part és la que està a l’espera de ser equipada.

L’objectiu per als propers anys és anar construint el col·legi per fases, i així arribar a desdoblar tots els cursos del cicle de secundària i començar a oferir el cicle de batxillerat.

La previsió és que a l’Escola Pia de Thiaroye hi estudiïn més de 1.000 alumnes!

Tot un benefici per als infants i joves del barri, així com per a les seves famílies, que no seria possible sense el suport de tots aquells que amb la vostra implicació constant ho esteu fent possible. Us volem transmetre, de part de tots ells, el més profund agraïment.

Els infants i famílies havien reclamat que es pogués seguir l’escolarització de les etapes de secundària i batxillerat a l’escola de Thiaroye. Per aquest motiu, el curs 2008-2009 van començar a oferir la secundària a 9 alumnes. Aquest nombre va anar creixent, fent evident la manca d’espais.

És així com va iniciar-se la construcció del col·legi de secundària i batxillerat. El projecte preveu la construcció d’un edifici de planta baixa més dos pisos, comptant amb un total de 33 aules (sala d’informàtica, laboratori de ciències, biblioteca…), més un mòdul de despatxos i lavabos.

Actualment l’escola de secundària ja compta amb 9 aules, una sala de professors/es i tres blocs de lavabos, un per pis. Enguany es preveuen realitzar 4 aules, un despatx i la sala d’estudi i informàtica. El projecte escollit per aquestes Jornades és, concretament, l’equipament de la part de la sala d’estudi.

 Enguany l’objectiu és col·laborar en l’equipament de la sala d’estudi amb taules, cadires, projector, portàtil, impressora, pissarra blanca, armaris,… tot això té un cost de 8823,75€.

Amb les XXII Jornades de Futbol Solidari intentarem recollir els diners necessaris per portar-ho a terme!