Enguany el projecte està encaminat a afavorir l’escolarització de tots els infants del Col·legi  de secundària i batxillerat de Escola Pia de Thiaroye de Pikine, al Senegal.

US POSEM EN SITUACIÓ… 

El barri de Thiaroye forma part de la població de Pikine, una ciutat satèl·lit amb més d’un milió i mig d’habitants i que està situada a l’extraradi de Dakar.

Molts d’aquests habitants provenen de l’important flux migratori, produït en les darreres dècades, de persones des del camp cap a la ciutat en busca d’una oportunitat de feina. Això ha provocat un creixement exponencial i anàrquic de Pikine, on hi ha una manca important de tota mena de serveis i infraestructures, com per exemple centres educatius.

A Thiaroye hi viuen unes 350.000 persones i la majoria de les famílies es troben en situació de pobresa i exclusió social. Aquesta situació de margi­nalitat afecta especialment als infants i joves, dels quals més de la meitat no poden anar a escola per manca de places escolars o de recursos familiars.

En aquest context, l’any 2006 els escolapis van posar en funcionament l’Escola Pia de Thiaroye, un centre d’una línia d’educació primària.

La iniciativa va ser tot un èxit, i en pocs anys el nombre de famílies del barri que hi volien escolaritzar els seus fills era molt superior a l’oferta de places de l’escola.

Els propis alumnes i les famílies demanaven que l’Escola Pia de Thiaroye també oferís els cicles de secundària i batxillerat. I és així com, el curs 2008-2009, un grup de 9 alumnes van iniciar els estudis de secundària.

En els següents cursos el nombre d’alumnes va anar creixent i va sorgir la necessitat de desdoblar alguns cursos. La manca d’espais es va fer del tot evident i, malgrat l’ampliació de l’escola amb la construcció de dues noves aules, l’única opció per seguir donant una bona atenció als infants i joves de Thiaroye era la de construir un nou edifici: el col·legi de secundària i batxillerat.

Un col·legi que comença a ser una realitat

Gràcies a les aportacions realitzades a les Jornades de Futbol Solidari 2017  i altres iniciatives, actualment el col·legi ja compta amb diferents aules, una sala de professors/es i tres blocs de lavabos, un per pis. Durant les jornades de l’any passat es van recollir 6.075,32€ que han servit per equipar tota una aula d’estudi!

Enguany es preveu treballar la sensibilització de les famílies per tal d’afavorir l’escolarització de les noies, sobretot en els cicles de secundària i batxillerat.

 

 Enguany l’objectiu és ajudar a les famílies amb pocs recursos a garantir l’escolarització dels seus fills i filles gràcies al programa de BEQUES ESCOLARS … 1 beca escolar equival a 120€. Fem-ho possible!.

 Amb les XXIII Jornades de Futbol Solidari intentarem recollir els diners necessaris per portar-ho a terme!