A continuació podràs consultar els projectes que s’han realitzat durant les derreres edicions de Futbol Solidari. 

2017 – Col·laboració en l’equipament de la sala d’estudi de l’Escola Pia de Thiaroye

L’objectiu per als propers anys és anar construint el col·legi per fases, i així arribar a desdoblar tots els cursos del cicle de secundària i començar a oferir el cicle de batxillerat. La previsió és que a l’Escola Pia de Thiaroye hi estudiïn més de 1.000 alumnes!

Els infants i famílies havien reclamat que es pogués seguir l’escolarització de les etapes de secundària i batxillerat a l’escola de Thiaroye. Per aquest motiu, el curs 2008-2009 van començar a oferir la secundària a 9 alumnes. Aquest nombre va anar creixent, fent evident la manca d’espais.

És així com va iniciar-se la construcció del col·legi de secundària i batxillerat. El projecte preveu la construcció d’un edifici de planta baixa més dos pisos, comptant amb un total de 33 aules (sala d’informàtica, laboratori de ciències, biblioteca…), més un mòdul de despatxos i lavabos.

Actualment l’escola de secundària ja compta amb 9 aules, una sala de professors/es i tres blocs de lavabos, un per pis. Enguany es preveuen realitzar 4 aules, un despatx i la sala d’estudi i informàtica. El projecte escollit per aquestes Jornades és, concretament, l’equipament de la part de la sala d’estudi amb taules, cadires, projector, portàtil, impressora, pissarra blanca, armaris,… i té un cost aproximat de 8.823,75 euros.

 

2016 – Equipació de 3 aules de Secundària i Batxillerat de l’Escola Pia de Thiaroye

El barri de Thiaroye forma part de la població de Pikine, una ciutat satèl·lit amb més d’un milió i mig d’habitants i que està situada a l’extraradi de Dakar.

A Thiaroye hi viuen unes 350.000 persones i la majoria de les famílies es troben en situació de pobresa i exclusió social. Aquesta situació de margi­nalitat afecta especialment als infants i joves, dels quals més de la meitat no poden anar a escola per manca de places escolars o de recursos familiars.

El projecte de construcció del col·legi de l’Escola Pia de Thiaroye comprèn la construcció d’un edifici de planta baixa més dos pisos, amb un total de 33 aules (amb sala d’informàtica, laboratori de ciències, biblioteca, etc.), més un mòdul de despatxos i un de lavabos.

L’objectiu per als propers anys és anar construint el col·legi per fases, i així arribar a desdoblar tots els cursos del cicle de secundària i començar a oferir el cicle de batxillerat.

Enguany tenim com a objectiu d’aquest any equipar les noves aules construïdes durant l’estiu del 2016, a la segona planta del col·legi de Secundària i Batxillerat de Thiaroye. El cost aproximat és de 6.000 euros, 2.000 euros per cada aula.

 

2014 i 2015 – Reforma a la Granja Escola M’Lomp

Aquest projecte està encaminat a la reforma de les infraestructures i a la reestructuració de la formació i l’activitat del Centre de Promoció Agrària de M’Lomp. Aquesta institució, amb més de 30 anys de trajectòria, ha estat i vol seguir sent un suport important per als joves agricultors i ramaders de la regió, tant pel què fa a l’oferta de formació professional i ajut a la instal·lació i seguiment dels joves un cop finalitzen els estudis, com pel què fa a l’assessorament dels agricultors i ramaders de la zona en general. 

Podràs obtenir més informació en el següent enllaç.

2013 – Instal·lació d’un sistema de reg «gota a gota» per a una superfície de 4 hectàrees a M’Lomp.

Aquest projecte està encaminat a la reforma de les infraestructures i la reestructuració de la formació i l’activitat del Centre de Promoció Agrària de M’Lomp.

Aquesta institució, amb més de 30 anys de trajectòria, és un suport important per als joves agricultors i ramaders de la regió, tant pel què fa a la formació professional de 3 anys de durada que ofereix, com pel què fa a l’ajut a la instal·lació i seguiment dels mateixos joves.

El projecte neix de la necessitat d’oferir una bona formació professional als joves de la regió per tal que puguin desenvolupar una tasca laboral a la seva pròpia zona i no es vegin obligats a emigrar cap a altres regions per manca d’oportunitats laborals.

 Objectius generals

 • Donar suport a la formació professional del joves del Departament d’Oussouye i a la seva inserció laboral en ell.

Objectius específics

 • Concebre i posar en pràctica nous programes de formació, dins de la modalitat de Granja Escola, que incloguin formació teòrica i pràctica
 • Reformar i rehabilitar les instal·lacions de la Granja Escola i del Centre de Promoció Agrària de M’Lomp per tal de poder donar una atenció i un servei adequats. 

Amb els diners que es recullin durant les XVIII Jornades de Futbol Solidari col·laborarem amb aquest projecte de reforma de la Granja Escola de M’Lomp aportant recursos econòmics concretament per la instal·lació d’un sistema de reg “gota a gota” per una superfície de 4 hectàrees.

Per tal d’instal·lar el sistema de reg gota a gota en els camps de conreus de la Granja Escola es necessiten un total de 13.322€. Amb les XVIII Jornades de Futbol Solidari intentarem recollir els diners necessaris per portar-ho a terme!!!

2012 – Col·laboració amb les llars d’infants de Sokone i Karang

En zones rurals com la del Niombató (Senegal) cal fer un especial treball de conscienciació amb les famílies perquè portin els seus fills a l’escola.

Poder oferir una escolarització en els primers anys dels infants és una manera d’atendre dos objectius:

 • L’oferta d’espais de formació i relació per als nens i nenes
 • L’apropament de les mateixes famílies a l’escola

L’oferta dels dos centres d’Educació Infantil, Les Lapins Bleus a Sokone i Les Petites Oies a Karang, pretén l’escolarització dels nens i nenes més petits com a inici del seu procés d’escolarització.

Es cerca assolir un cert compromís familiar respecte a l’educació dels fills i de continuïtat en la posterior escolarització primària. A la vegada, la possibilitat d’atenció facilita la dinàmica familiar, especialment de les mares ja que els permet anar a treballar o poder assistir a cursos de formació professional, i encara i de retruc possibilita que les germanes grans, que són les que normalment en absència de la mare s’encarreguen de la cura dels més petits, puguin seguir amb normalitat la seva escolarització. 

Per assolir els objectius plantejats les dues llars d’infants de la zona necessiten un total de 16.000€. 

2011 – Rehabilitació de la casa d’acollida de nois de Sokone

En un petit poble de la regió de Fatick, a Sokone, una de les zones més pobres del Senegal, l’Associació Educació Solidària s’ha dedicat a l’acolliment i cura del estudiants de Sokone i dels pobles veïns. Es van crear unes cases d’acolllida (per nois, per noies i mixtes) per facilitar que els nois i noies de la zona poguessin estudiar.

Aquest projecte té com a objectiu millorar les condicions de seguretat, de salut preventiva i d’higiene pel desenvolupament i el benestar dels nens en edat escolar que resideixen en aquests centres. Cal tenir en compte que les cases d’acollida són una estructura d’ensenyament i de promoció a l’educació.

Els objectius bàsics d’aquest projecte són:


 • Millorar la recepció i allotjament dels joves mitjançant la millora de les instal·lacions.

 • Crear una biblioteca i reforçar el personal per tal de tenir un millor seguiment escolar i suport educatiu dels joves.

 • Organitzar activitats d’horticultura i ramaderia per tal de satisfer les necessitats en alimentació, transmetre els aprenentatges d’activitats manuals als joves i millorar l’entorn de la casa d’acollida.

La rehabilitació de la casa d’acollida té un cost aproximat de 11.000€. Amb les XVI Jornades de Futbol Solidari intentarem recollir els diners necessaris per portar-ho a terme!!!

2010  – Subministrament d’aigua al Centre Social i Comunitari de Kabrousse

Durant les Jornades del 2006 i del 2007 vam col·laborar amb l’Associació d’Amics de l’Escola Pia al Senegal en el projecte de construcció i equipament d’un Centre Social i Comunitari, per adults i joves, a Kabrousse (Cassamance – Senegal).

Com podeu comprovar a les següents fotografies, el centre ja està en ple funcionament i ja s’hi realitzen activitats culturals, educatives, colònies i activitats esportives, tal i com estava previst.

El Centre es troba actualment amb problemes de subministrament d’aigua corrent. S’hauria de construir un altre pou per poder continuar amb l’activitat en els períodes on tenen constants restriccions i talls en el subministrament d’aigua.

Construir un altre pou al Centre té un cost aproximat de 11.500€. Amb les XV Jornades de Futbol Solidari intentarem recollir els diners necessaris per construir el pou.

Objectiu del projecte: Solucionar els problemes de subministrament d’aigua corrent al Centre Social i Comunitari de Kabrousse mitjançant la construcció d’un nou pou.

2009  – Microcrèdits a Dakar

Al Senegal, els indicadors socials no segueixen una bonança econòmica, el percentatge de desocupació continua essent molt elevat (entre el 40% i el 50% de la població). La pobresa afecta ja a dos de cada tres senegalesos.

Totes les tendències fan pensar que es tracta més de fatalisme que de fanatisme: la misèria, la manca de treball, la manca d’aliments i molts altres problemes queden encara per resoldre.

El CEFAI Jeunes és un Centre de Formació i Ajuda a la Inserció dels Joves amb un objectiu no lucratiu, estimulat pel fort índex de desocupació dels joves, que són l’estrat social essencial de la població senegalesa.

Aquest centre voldria aportar un recolzament als joves en recerca d’ocupació i proposar-los al mateix temps una alternativa: la producció dels propis canals d’inserció a través de la creació de les seves pròpies empreses.

Objectiu del projecte: Col·laborar amb el CEFAI Jeunes (Centre de Formació i d’Ajuda a la Inserció dels Joves) per poder finançar algunes de les idees de negoci dels joves emprenedors de Dakar.

2008  – Renovació mobiliari Centre d’Estudiants de Toubakouta

El projecte que es va desenvolupar entre el 2002 i 2004 va ser la construcció del Centre d’acollida i formació per a infants i joves de la regió de Niombató, que viuen en petites poblacions disperses pel territori on no hi ha escola de secundària i no tenen mitjans per a desplaçar-se a diari per assistir a la que hi ha a Toubakouta, que és de l’estat.

La funció del Centre en l’actualitat és:


 • Durant el període escolar: residència per a noies i nois que necessiten desplaçar-se des del seu poble per assistir al centre de formació secundària de Toubakouta, i no poden residir amb les famílies de la població.
 • Durant el període d’inactivitat escolar: centre d’organització d’activitats educatives de base per a nens i joves, com colònies, escoles i tallers d’estiu, sessions culturals i trobades.

Actualment el centre funciona en ple rendiment, però hi ha mancances que requereixen un manteniment i un suport econòmic que amb aquestes XIII Jornades de Futbol Solidari volem solucionar:

 1. Un programa de beques, perquè aquells estudiants que no tinguin la possibilitat de pagar-se els estudis puguin continuar la seva formació. Ja que del contrari deixen els estudis i comencen a treballar en feines de poca qualificació i d’alta precarietat laboral.
 2. Canviar i renovar part del mobiliari que es va adquirir durant la realització del projecte inicial.

2006 i 2007 – Construcció i funcionament d’un centre social i comunitari a Cabrousse (Oussouye)

La Casamance és una regió que ha patit, durant molts anys, les conseqüències dels enfrontaments armats entre grups de la regió i l’exercit senegalès. El projecte es proposa de participar en resoldre el problema de la manca d’estructures comunitàries, d’una manera especial pel que fa a la formació per al desenvolupament comunitari, a l’organització d’activitats educatives i culturals per adults i joves, i també d’activitats lúdiques i esportives per als infants i joves, treballant per una més gran cohesió social. Al Centre també s’hi realitzaran tallers, cursos per adults i colònies de vacances. La durada del projecte serà la següent: la recerca de finançament es farà durant els exercicis 2006 i 2007 i l’execució tindrà lloc durant els anys 2007 i 2008. Es per això que es presenta en dues fases. 

Podràs obtenir més informació en el següent enllaç.

2005 – Rehabilitació escola de primària de Sainte Thérèse (Sokone)

L’Escola de Sainte Thérère va obrir fa 40 anys amb l’arribada a Sokone el 1963 d’un grup de tres monges de la congregació francesa de «Soeurs de la Providence de Lisieux». Fins al 1986, varen ser elles les que portaren l’escola amb l’ajut d’un equip de laics que, contagiats pel seu esperit, varen donar un fort recolzament a les monges. Els sous eren molt petits i es pot dir que tots plegats, monges i mestres, treballaven per ajudar els nens més que no pas per guanyar-se la vida. Però l’any 1986 hi va haver un corrent de senegalització de les estructures educatives. Les monges que no tenien cap vocació pel País abandonaren l’escola, que passa a mans dels laics i a la diòcesi. L’augment en el cost dels salaris va impedir invertir diners en el manteniment del centre. Els escolapis van entrar en contacte amb l’escola fa deu anys, amb la seva arribada a Sokone, però en fa només tres que el bisbe els encarregà la seva gestió econòmica i docent. Els anys que han passat des de la seva construcció i l’abandonament de les instal·lacions pel que fa al seu manteniment fan urgent una feina de rehabilitació de parets, sostres, fusteria i també del mobiliari. Aprofitant aquesta acció també els vol construir una sala de professors i una biblioteca. Està previst executar les obres amb només un any, el 2005.  

Podràs obtenir més informació en el següent enllaç.

2002, 2003 i 2004 – Construcció d’un centre educatiu a Toubakouta

La nostra proposta per al 2002, i també el 2003 i el 2004 és la construcció d’un centre educatiu a Toubakouta, a la regió de Niombató al Senegal, continent africà. Els beneficiaris del projecte són infants i joves de la regió de Niombató, que viuen en petites poblacions disperses pel territori (selva), i per aquest motiu no poden assistir a l’escola de secundària. El sector d’intervenció són en l’educació en formació personal i professional dels nois i noies de la regió, i en l’acció social: especial atenció a la formació i promoció de la dona. El projecte té un pressupost total de més de 142.000 euros, és per això que s’ha distribuït en tres exercicis, la qual cosa vol dir que ens comprometem a aportar, amb la col·laboració també de les institucions, una mitjana de gairebé 50.000 euros durant tres anys, del 2002 al 2004. 

Podràs obtenir més informació en el següent enllaç.

2001 – Pista poliesportiva Notre-Dame d’Afrique

El primer projecte que es va realitzar amb èxit durant l’any 2001, va ser la construcció d’una pista poliesportiva al centre Notre-Dame d’Afrique a Dakar, que va comptar amb el suport econòmic de l’Ajuntament de Mataró. El pressupost total de l’obra, més l’equipament, era de 1’9 milions de pessetes.

Podràs obtenir més informació en el següent enllaç.

 

Quants diners s’han recaptat al llarg dels anys?

Gràfic projectes