Les Jornades de Futbol Solidari són una activitat organitzada des del Grup d’Esplai l’Erol de Mataró, juntament amb la col·laboració d’altres persones o entitats. Aquestes estan adreçades principalment a tota la comunitat educativa de l’ Escola Pia Santa Anna de Mataró però, amb els anys, el nombre de participants ha augmentat i s’ha diversificat el perfil de la gent que hi col·labora.

La finalitat explícita de les jornades és aconseguir fons econòmic per un projecte de l’Escola Pia al Senegal. Des de fa uns anys, els projectes els coordinem amb l’Associació d’Amics de l’Escola Pia al Senegal  que són els que estan coordinats amb la Fundació Educació Solidària per tal d’anar rebent el dia a dia dels projectes i les necessitats. Tanmateix, el Futbol Solidari implícitament inclou molts altres objectius vinculats a la sensibilització, empoderament, aprenentatge servei,… Tant els organitzadors com tots els participants s’uneixen i treballen per un projecte de solidaritat.

Les Jornades de Fubtol Solidari són, tal i com el seu nom indica, unes jornades esportives on els participants paguen una simbòlica quantitat per a poder inscriure’s i jugar a futbol. Evidentment però, el més important no són els resultats dels partits sinó la suma de diners que s’acaba recopil·lant al llarg del cap de setmana, la qual ens permet engegar un projecte solidari.

Al marge dels partits de futbol, durant tot el cap de setmana també s’organitzen altres activitats obertes a tothom. Algunes d’aquestes són gratuïtes però també n’hi ha que requereixen pagar una petita quantitat de diners.