L’associació col·labora cada any amb les Jornades de Futbol Solidari amb l’objectiu d’informar i proporcionar el projecte de cada any.

L’associació compta amb la col·laboració tècnica de la Fundació Educació Solidària, entitat constituïda el 1998 per l’Escola Pia de Catalunya amb l’objectiu de donar suport a totes aquelles activitats encaminades a promoure i garantir l’educació en àrees socialment deprimides i responsable al Senegal de l’execució dels projectes.

D’aquesta manera, l’equip de les JFS rep un projecte anual, el qual serà l’eix central de col·laboració de les jornades de cada any.